Аквариуми

Милен
Димо, гр. Сливница,
490л.
Личен аквариум на Бойко Боянов,
180/60/60 – 648л.
Собственик Владо Вълов
150/50/35 – 262л
Собственици Деси и Владо
160/60/55 – 495л.
Личен аквариум на Христо Христов